Έλλη Φιλιπποπούλου & Συνεργάτες - Δικηγορική Εταιρία

Έλλη Φιλιπποπούλου & Συνεργάτες - Δικηγορική Εταιρία

Προσωπικό και εξειδικευμένο σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας γραφείο με πλούσια εμπειρία και συνεργασίες σε όλο το φάσμα της ελληνικής και ξένης δημιουργικής και καλλιτεχνικής παραγωγής και συνέργειες με ελληνικά και ξένα δικηγορικά γραφεία στους τομείς ειδίκευσής μας και στους υπόλοιπους τομείς του δικαίου.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Θεάματα και Ψυχαγωγία
Οπτικοακουστικές παραγωγές
Διαφήμιση
Εκδόσεις
Λογισμικό
ΜΜΕ
Διαδίκτυο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Νεοφυείς επιχειρήσεις
Προσωπικά Δεδομένα
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού
Δίκαιο και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Ρυθμιστικές υποθέσεις