Εταιρικό δίκαιο

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την σύσταση και λειτουργία εμπορικών εταιριών κάθε τύπου και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, σωματείων.