Υπηρεσίες Δικηγορικής Εταιρείας

Νομική κάλυψη από το έτος ίδρυσης μας έως σήμερα εθνικών και διεθνών επιχειρήσεων, προσώπων και οργανισμών με  υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Δικαίου ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας/Θεαμάτων, Προσωπικών Δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και τις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες σε κορυφαίες εθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, δημιουργούς και καλλιτέχνες, σε ενώσεις επαγγελματιών, οργανισμούς διαχείρισης και προστασίας πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, σε πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής και γενικότερα ρυθμιστικών υποθέσεων.

Παροχή τεχνικής βοήθειας και νομικών υπηρεσιών στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς οργανισμούς και στην Ελληνική Διοίκηση, σε θέματα απλοποίησης της νομοθεσίαςκαι τόνωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως στον τομέα της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων, την μείωση των διοικητικών βαρών, την απλοποίηση αδειοδότησης επιχειρήσεων και των εμποδίων στον ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις.

Χειρισμός υποθέσεων παραβίασης του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού.

Υπηρεσίες διαχείρισης (project management) σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχέδια δράσης διεθνών οργανισμών, κυρίως στον πολιτιστικό τομέα.

Εκπροσώπηση κοινωφελών οργανισμών κυρίως για την βοήθεια παιδιών σε ανάγκη.

Παραστάσεις σε διοικητικές αρχές και σε αστικά και ποινικά δικαστήρια με πλούσια νομολογία στην κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας σε υποθέσεις πελατών μας.