Συμβουλεύουμε νεοφυείς επιχειρήσεις και πελάτες στον τομέα της τεχνολογίας.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπούμε τους εντολείς μας για θέματα που προκύπτουν στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της τεχνολογίας και του διαδικτύου.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Τη διαμόρφωση και διαπραγμάτευση συμφωνιών σχετικά με την κυκλοφορία και εμπορία προϊόντων και έργων τέχνης μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.

Αναλαμβάνουμε την επίλυση διαφορών σχετικά με παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, δυσφήμιση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κάθε είδους αδικήματα που τελούνται στο Διαδίκτυο.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο για νομικά και φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο.