Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες έρευνας και καταχώρησης εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλώματος τροποποίησης, πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας, βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και παγκοσμίως.

Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών μεταβίβασης και αδειών εκμετάλλευσης για εμπορικά σήματα και ευρεσιτεχνίες.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές για την προστασία των εμπορικών ενδείξεων και των εμπορικών επωνυμιών.

Εκπροσωπούμε τους εντολείς μας ενώπιον αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με παραβίαση εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε ζητήματα που σχετίζονται με τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την τεχνογνωσία των επιχειρήσεων, τις υποθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών μυστικών.