Παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών για την προστασία έργων πνευματικής ιδιοκτησίας και υποστηρίζουμε δημιουργούς και δικαιούχους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, διοικητικών αρχών και επιτροπών σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.

Παρέχουμε νομική υποστήριξη σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας, όπως παραγωγές, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες κάθε είδους, εκθέσεις προϊόντων και υπηρεσιών.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της οπτικοακουστικής παραγωγής από την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση και την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου έως τη διανομή και την εκμετάλλευση.

Συντάσσουμε και διαπραγματευόμαστε συμφωνίες εκχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και συμφωνίες για την εμπορία και εμπορική εκμετάλλευση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για την προστασία, εμπορία και εμπορική εκμετάλλευση λογοτεχνικών, ιστορικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών έργων κάθε μορφής, αρχιτεκτονικών έργων, γραφικών και έργων εφαρμοσμένης τέχνης, προγραμμάτων υπολογιστών και βάσεων δεδομένων.

Εκπροσωπούμε δημιουργούς, καλλιτέχνες και εταιρείες παραγωγής σε συναλλαγές και συμφωνίες πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διεξάγουμε νομική έρευνα, ανάλυση, επεξεργασία προτάσεων επί νομοθετικών, κανονιστικών και δεοντολογικών διατάξεις για λογαριασμό αρχών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων.

Συμμετέχουμε σε διαλόγους με φορείς και τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ και των εθνικών μέτρων στον τομέα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και των συγγενικών δικαιωμάτων, εκ μέρους και για λογαριασμό διεθνών οργανισμών, εμπορικών και επαγγελματικών ενώσεων.