Παρέχουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε κάθε στάδιο της οπτικοακουστικής παραγωγής: ανάπτυξη, προ - παραγωγή, παραγωγή, μετα-παραγωγή και διανομή.

Συμβουλεύουμε τους παραγωγούς αναφορικά με τη διαδικασία χρηματοδότησης της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, παρέχοντας συμβουλές για εθνικές και διεθνείς παραγωγές και συμπαραγωγές και τα εθνικά κίνητρα ενίσχυσης παραγωγής του ΕΚΟΜΕ (cash rebate, cash relief) και χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΚΚ, της ΕΡΤ, του ΥΠΠΟ.

Νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη, διαπραγμάτευση και εκτέλεση ενός ευρέος φάσματος συμφωνιών για συμμετέχοντες στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων δημιουργών, εταιρειών παραγωγής, στούντιο, διανομέων, διαδικτυακών παρόχων, καλωδιακών και ραδιοτηλεοπτικών δικτύων.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές για συμφωνίες συμπαραγωγής, εκτέλεσης και υπηρεσιών παραγωγής και διανομής.

Νομική υποστήριξη για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διασφάλιση προστασίας δικαιωμάτων και επίλυση διαφορών, σχετικά με τη δημιουργία, τη μεταβίβαση, εκχώρηση δικαιωμάτων και την παραχώρηση αδειών στον τομέα της οπτικοακουστικής παραγωγής.

Εκπροσωπούμε εμπορικές ενώσεις στον τομέα της ψυχαγωγίας μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων τους.

Έχουμε παράσχει τεχνική υποστήριξη στην ελληνική διοίκηση για τη χαρτογράφηση, τη διευκόλυνση, την απλούστευση των διοικητικών επιβαρύνσεων στον τομέα παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και την ίδρυση γραφείων κινηματογράφου.